กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ววันนี้

วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน กทพ. ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ กทพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้วางแผนก่อสร้างระบบทางพิเศษมาเป็นลำดับ ทั้งนี้ โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก มีระยะทางประมาณ ๑๑.๓ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.๑+๐๐๐ ของถนนประเสริฐมนูญกิจ ทางแยกต่างระดับฉลองรัช ทางลงถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา (ทล.๓๕๐) ทางขึ้นลงถนนเลียบวงแหวนฯ ตะวันออก และไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับลาดบัวขาว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพย์สินที่ลงทุนแล้วให้เกิดประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ดังนั้น โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จึงถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

“การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก มีระยะเวลาศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๐ เดือน โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป” นายวิชาญฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.