กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอนN2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๒ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)