กทพ. เดินหน้าโครงข่ายทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับโทลเวย์ ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงานแล้ววันนี้

วันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน และจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อดังกล่าว และโครงสร้างส่วนบนของโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ นายพงศ์ศักดิ์ รูปแก้ว ผู้จัดการโครงการ บริษัท เสริมสงวน จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญา

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางเชื่อมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการเชื่อมโครงข่ายระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยการก่อสร้างโครงข่ายทางเชื่อมฯ จะเป็นการบูรณาการโครงข่ายระบบทางพิเศษในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์และเพื่อเป็นการบรรเทาแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยทำให้โครงข่ายถนนและทางพิเศษสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ สัญญาทั้ง ๒ สัญญา ที่ลงนามมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เสริมสงวน จำกัด
– สัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน วงเงิน ๑๖๓.๔ ล้านบาท ระยะเวลาตามสัญญา ๑๒ เดือน

บริษัท เอพซิลอน จำกัด
– สัญญาจ้างให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Main Line (West Bound) จำนวน ๘ ฐาน และโครงสร้างส่วนบน วงเงิน ๙,๙๘๗,๙๑๕ บาท ระยะแรกสัญญา ๑๔ เดือน

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.