กทพ. กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 ด่าน เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

(กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 ด่าน
เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

       กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi – Lane Free Flow) หรือ M-Flow ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ทั้งนี้ ในส่วนของ กทพ. กำหนดดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ระยะที่ 2 ทางพิเศษฉลองรัช  ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 60 ด่าน และ ระยะที่ 3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกและทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 72 ด่าน โดยในขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ร้อยละ 48.89 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) และเตรียมปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่ 1 จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1  ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ตามลำดับ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม – มีนาคม 2565 ดังนี้
​      1. ด่านสุขาภิบาล 5-1 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 มกราคม 2565
​      2. ด่านสุขาภิบาล 5-2 ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565
​      3. ด่านจตุโชติ ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

​        ทั้งนี้ กทพ. จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญญาณจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้า กทพ. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง “M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.