กทพ. เบี่ยงจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติ จากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อก่อสร้างขยายถนนแก้ไขปัญหาการจราจร ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

🚧 กทพ. เบี่ยงจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติ จากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อก่อสร้างขยายถนนแก้ไขปัญหาการจราจร ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท ไมล์สโตนคอนสตรัคชั่น จำกัดให้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางลงถนนจตุโชติ จากทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. รวมระยะเวลา 133 วัน จำนวน 5 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

​​📌จุดที่ 1 เบี่ยงจราจรบริเวณฝั่งซ้ายทางเข้าถนนจตุโชติจากทางลงทางพิเศษฉลองรัชบริเวณ กม.1+430.60 ถึง กม.1+475.00 ระยะทางประมาณ 45 เมตร
​​📌จุดที่ 2 เบี่ยงจราจรบริเวณฝั่งขวาทางเข้าถนนจตุโชติจากทางลงทางพิเศษฉลองรัชบริเวณ กม.1+450.00 ถึง กม.1+475.00 ระยะทางประมาณ 25 เมตร
📌​​จุดที่ 3 เบี่ยงจราจรบริเวณฝั่งซ้ายถนนจตุโชติ บริเวณ กม.2+100.00 ถึง กม.2+500.00 ระยะทางประมาณ 400 เมตร
​​📌จุดที่ 4 เบี่ยงจราจรบริเวณฝั่งขวาถนนจตุโชติ บริเวณ กม.2+500.00 ถึง กม.2+750.00 ระยะทางประมาณ 250 เมตร
📌​​จุดที่ 5 เบี่ยงจราจรบริเวณฝั่งซ้ายถนนจตุโชติ บริเวณ กม.2+750.00 ถึง กม.2+900.00 ระยะทางประมาณ 250 เมตร

​ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

​ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ คุณอุทัย ชำนาญเวช 091-8876511 (ผู้ควบคุมงาน)

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th
#อัปเดทเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.