กทพ. เปิดช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาเพิ่มช่องทางการค้นหาจุดให้บริการลูกค้า กทพ. บน Application EXAT Portal เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้เข้าถึงจุดให้บริการลูกค้าของ กทพ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะแสดงจุดให้บริการฯ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการอยู่ในขณะนั้น ๒๐ อันดับแรก เรียงลำดับตามระยะทางจากจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการฯ จากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถแสดงระยะทาง (กิโลเมตร) ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงการแสดงสภาพการจราจรตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถติดตั้ง Application EXAT Portal ได้ที่ Google Play Store สำหรับผู้ที่มี Application EXAT Portal แล้ว ระบบ Android จะสามารถอัพเดทได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่ใช้ระบบ iOS จะสามารถอัพเดทได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

 

แชร์

Comments are closed.