กทพ. เปิดช่องทางพิเศษเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ วงแหวนรอบนอกฯ ทางออกจากทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมต่อเข้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก แล้ววันนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เริ่มเปิดทดสอบระบบการจัดทำช่องทางรถผ่านตลอด (Through Traffic) สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีที่มาจากชลบุรี (ขาเข้า) มุ่งหน้าไปถนนพระรามที่ ๒ โดยไม่ต้องจอดรถชำระค่าผ่านทางพิเศษ ที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ขาออกเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีท้ายแถวสะสมยาวทำให้กีดขวางการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี กทพ. จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
๑. จัดทำการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมข้อมูลค่าผ่านทางพิเศษให้สามารถคิดค่าผ่านทางพิเศษรวมกันได้
๒. ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ขาออก ของทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งมีอยู่ ๔ ช่องทาง โดยผู้ใช้ทางพิเศษสามารถเดินทางได้ ดังนี้
– ผู้ที่ต้องการไปถนนพระรามที่ ๒ ให้ใช้ช่องทางที่ ๑ (ช่องซ้ายสุด) เป็นช่องรถผ่านตลอด (Through Traffic) ทั้งรถบรรทุกและรถยนต์ ๔ ล้อ โดยไม่ต้องคืนบัตรเพื่อไปด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ทั้งนี้ รถบรรทุกให้ใช้ช่องทางที่ ๑๓ สำหรับ รถยนต์ ๔ ล้อ ให้ใช้ช่องทางที่ ๑๔ และ ๑๕ ผ่านตลอดไม่ต้องหยุดชำระค่าผ่านทางและไปชำระค่าผ่านทาง ณ ด่านทางออกตามที่ท่านต้องการโดยอัตราค่าผ่านทางจะถูกคิดตามระยะทาง (เท่ากับอัตราค่าผ่านทางเดิม)
– ผู้ที่ต้องการไปบางปะอินสำหรับรถบรรทุกให้ใช้ช่องทางที่ ๒ และรถยนต์ ๔ ล้อ ให้ใช้ช่องทางที่ ๓ (เงินสด) และช่องทางที่ ๔ สำหรับผู้ใช้ Easy Pass
๓. จัดสร้างสะพานลอยสำหรับพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
๔. ติดตั้ง Concrete Barrier เพื่อแบ่งช่องทางระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงป้ายแนะนำ และตีเส้นจราจร

ดาวน์โหลดแผนผังแนะนำเส้นทาง —> ที่นี่ หรือ http://l.ead.me/batXl5

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ซึ่งจากเดิมหากเดินทางมาจากชลบุรีเพื่อจะไปถนนพระรามที่ ๒ จะต้องคืนบัตรผ่านทางพร้อมชำระค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ขาออกของทางพิเศษบูรพาวิถีแล้วไปรับบัตรผ่านทางใหม่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) แล้วไปชำระค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทางที่ปลายทางอีกครั้ง ซึ่งจากการจัดทำช่องรถผ่านตลอด (Through Traffic) นี้จะช่วยลดขั้นตอนการสูญเสียเวลาและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางจากชลบุรีไปถนนพระรามที่ ๒ ได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการทดสอบระบบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนผังแนะนำเส้นทางได้ที่นี่ หรือที่ http://l.ead.me/batXl5 และสอบถามเพิ่มเติมที่ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.