กทพ. เปิดช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) ผ่าน Application EXAT Portal