กทพ. เปิดตัวพี่ลัดฟ้า น้องพาสุข ตัวแทนการให้บริการทางพิเศษ

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร ๒ สำนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “พี่ลัดฟ้า” “น้องพาสุข” (Mascot Character) สื่อสัญลักษณ์ตัวแทนการให้บริการของ กทพ. โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพีธี

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า สื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) เปรียบเสมือนตัวแทนพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราว นำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผ่านไปถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมีความเป็นอัตลักษณ์มีความสอดคล้องกับการให้บริการทางพิเศษ โดยสื่อสัญลักษณ์ที่เปิดตัวในวันนี้ ประกอบด้วย

“พี่ลัดฟ้า” ตัวแทนพนักงานชายของ กทพ. ชื่อมีความหมายว่า การเดินทางที่รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย โดยยกระดับลัดฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งแต่งกายในชุดพนักงานกู้ภัย

“น้องพาสุข” ตัวแทนพนักงานหญิงของ กทพ. ชื่อมีความหมายว่า ตัวแทนของ Easy Pass นวัตกรรมการเดินทางที่รวดเร็ว ทันสมัย พัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อนำพาความสุขแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ซึ่งแต่งกายในชุดพนักงานจัดการจราจร

ทั้งนี้ ผู้ตั้งชื่อ Mascot ทั้ง ๒ ชื่อดังกล่าว ได้แก่ นายรัชนัย เปรมปราคิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กทพ. ซึ่งนับจากนี้ไป พี่ลัดฟ้า และน้องพาสุข จะเป็นตัวแทนของ กทพ. ในการให้บริการทางพิเศษในทุกรูปแบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางพิเศษและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กทพ. ต่อไป

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.