กทพ. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอปพลิเคชั่น คู่ใจ…ผู้ใช้ทาง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมตัวเปิด “EXAT Portal” แอปพลิเคชั่น คู่ใจ…ผู้ใช้ทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจะเปิดตัวอย่างป็นทางการให้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด “EXAT Portal” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“EXAT Portal” Application คือ แอปพลิเคชันของ กทพ. สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กทพ. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass และการจัด Promotion และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กทพ. รวมถึงเป็นศูนย์รวบรวมการเรียกใช้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ของ กทพ. ด้วย โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ แอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ iOS

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง “EXAT Portal”

1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store สำหรับ Android หรือ Apple Store สำหรับ iOS
2. ค้นหาแอปพลิเคชัน EXAT Portal
3. กดติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ แอปพลิเคชันจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

การใช้งานระบบ “EXAT Portal”
แบ่งการใช้งานออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย
1. NEWS : เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ข่าวสารจราจร
2. EASY PASS : สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ และการใช้งานบัตร Easy Pass
3. EXAT APPS : เป็นศูนย์รวมการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ กทพ. เช่น EXAT Traffic

นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถตั้งค่า (Setting) แล้วกำหนดภาษาในการแสดงผล (รองรับภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งตั้งค่าการรับการแจ้งเตือน (Push Notification) ได้ด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th หรือ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.