กทพ. เปิดตัว โครงการ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยมี ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดย นายวิชาญ เอกรินทรากุล เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ กทพ. ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เปลี่ยนมาชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งยังจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ๕ บาท บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ และ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน / การปรับลดการเติมเงินสำรองแรกเข้าบัตร Easy Pass จาก ๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐๐ บาท เป็นต้น

“โครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้จัดให้มีการชิงโชคลุ้นรับรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน รวมถึงรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล | รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล เพื่อเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุกจำนวน ๕๐๐ บาท จะได้รับ ๑ สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล โดย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com | www.exat.co.th | EXAT Portal Application ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6) ถนนสุขสวัสดิ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทาง www.thaieasypass.com | www.exat.co.th | EXAT Portal Application ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒” นายวิชาญฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.