กทพ. เปิดทดลองใช้งานถนนก่อสร้างใหม่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนจตุโชติ มุ่งหน้าถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

กทพ. เปิดทดลองใช้งานถนนก่อสร้างใหม่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนจตุโชติ มุ่งหน้าถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. ได้เปิดทดลองใช้ถนนก่อสร้างใหม่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนจตุโชติ มุ่งหน้าถนนพระยาสุเรนทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช งานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ประกอบด้วย

1. งานขยายผิวจราจรจาก 1 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร ตั้งแต่ถนนคู่ขนานบริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช จนถึงสามแยกไฟแดงถนนจตุโชติ
2. งานก่อสร้างถนนบริเวณสามแยกไฟแดงถนนจตุโชติ มุ่งหน้าไปยังถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อลดปัญหาการตัดกระแสจราจร

โดยมีมูลค่าการดำเนินงาน 14,770,000 บาท ทั้งนี้ กทพ. คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณจราจรหนาแน่น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง ซึ่ง กทพ. จะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการโดยเร็วต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.