กทพ. เปิดหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ววันนี้

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. และนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับซึ่ง กทพ. ได้จัดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางแก้ว ๑ โดยให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น การบริการเติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น แผนที่ และสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ยาดม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย
– รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้ มาตรการ ๗๗๗๓ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยมีการดำเนินการ ในช่วงแรก(๗ แรก) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ช่วงที่สอง (๗ ที่สอง) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ช่วงที่สาม (๗ ที่สาม) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

– จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทั้ง ๗ ศูนย์ เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด ๒๔ู ชั่วโมง

– สอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รวมถึงจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) และด่านฯ ฉิมพลี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนเพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

และที่สำคัญต่อการบริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยของทางพิเศษและการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทาง เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอีกด้วย

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.