กทพ. เพิ่มช่องทางการเติมเงินบัตร Easy Pass ด้วย mPAY Wallet
ฟรีค่าธรรมเนียม และรับเงินคืนสูงสุด ๑๕๐ บาท ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๑