กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

  กทพ. เริ่มทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔

พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน หน้าด่านฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเริ่มทำการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ (ออกเมือง) และ อโศก ๔ (เข้าเมือง) พร้อมทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่านหน้าด่านฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านทางพิเศษและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งผู้ใช้บัตร Easy Pass และเงินสด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในระหว่างวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย ในเรื่องการพิจารณายกเลิกไม้กั้นช่องทาง ทั้งช่องทาง Easy Pass และช่องทางเงินสด รวมถึงการทดลองให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านด่าน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ กทพ. จึงกำหนดทำการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นช่องทางที่ด่านฯ อโศก ๓ และ อโศก ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด่านฯ อโศก ๓ (ออกเมือง)
(วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม – วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.)
– ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่องทาง Easy Pass ช่องทางที่ ๘ และ ๙
– จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านทางหน้าด่านฯ ในช่องเงินสดช่องทางที่ ๔ และ ๕

ด่านฯ อโศก ๔ (เข้าเมือง)
(วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม – วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.)
– ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่องทาง Easy Pass ช่องทางที่ ๖ และ ๗

(วันพุธที่​ ๒๘​ สิงหาคม​ -​ วันศุกร์ที่​ ๓๐​ สิงหาคม​ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น.)
– จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วผ่านทางหน้าด่านฯ ในช่องเงินสดช่องทางที่ ๔ และ ๕

​ การทดลองดังกล่าวมีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้ช่องทาง​ Reversib​le Lane ที่ด่านฯ อโศก ๓ รวมถึงการงดทำธุรกรรมผ่านทางช่องเก็บค่าผ่านทางเงินสด ตามวันและเวลา ดังกล่าว

Comments are closed.