กทพ. แจ้งการเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านฯ บางแก้ว ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. เพื่อดำเนินโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณก่อนเข้าด่านฯ บางแก้ว ๑ (ขาเข้า) ๒๐๐ เมตร ทางด้านขวาสุด และบริเวณก่อนเข้าด่านฯ บางแก้ว ๒ (ขาออก) ๒๐๐ เมตร ทางด้านขวาสุด เพื่อดำเนินการวางแบริเออร์แบ่งช่องจราจร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๑๓ วัน ทั้งนี้จะมีการวางกรวยจราจรกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร ๐๘๕- ๑๕๒-๔๗๒๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.