กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนกำแพงเพชร ๒ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร ๒ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการก่อสร้างคาน (Portal Beam) สำหรับโครงสร้างรองรับชิ้นส่วนทางด่วนสำเร็จรูป (Segment) และงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวในคราวเดียวกัน ได้แก่ งานรื้อย้ายกำแพงกันตกของทางพิเศษศรีรัชและงานก่อสร้างพื้นทางพิเศษ (Deck Slab) ส่วนเชื่อมต่อฝั่งขาเข้าเมือง ความยาวประมาณ ๓๑๕ เมตร และฝั่งขาออกเมือง ความยาวประมาณ ๓๖๕ เมตร โดยระหว่างดำเนินการจะมีการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.