กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางซื่อ เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อก่อสร้างงานส่วนที่ยังคงเหลือของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้แก่ งานปูผิวจราจร งานปูผิวทางเท้า (Paving Block)งานติดตั้งกำแพงกันชน (Barrier) และงานทำความสะอาด โดยระหว่างดำเนินการจะมีการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ ได้มีการปรับป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร ซึ่งคาดว่าโครงการทางพิเศษดังกล่าว จะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ นี้

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.