กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางซื่อ เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อก่อสร้างงานส่วนที่ต่อเนื่อง หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างงานเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และติดตั้งคานรูปตัว I (I Girder) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงขยายระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ งานก่อสร้างคอนกรีตทางพิเศษบริเวณจุดเชื่อมต่อรื้อย้ายกำแพงกันตก (Parapet) เดิม และงานติดตั้งกำแพงกันตกใหม่ ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยระหว่างดำเนินการจะมีการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.