กทพ. แจ้งความคืบหน้างานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว เร็วกว่าแผน

สืบเนื่องจากบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ทางพิเศษกาญจนาภิเษก มีปริมาณการจราจรหนาแน่นก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จึงได้ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านฯ ดังเกล่าว กับบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน โดย กทพ. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และมีบริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด บริเวณ โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทสแปน จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงทางลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดยมีลักษณะโครงการ คือ

– ก่อสร้างทางยกระดับและระดับดินขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร

– ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม จำนวน ๙ ช่องทาง (ไปบางปะอิน ๖ ช่องทาง และไปทางพิเศษบูรพาวิถี ๓ ช่องทาง) และปรับปรุงด่านทางออก ๒ จาก ๖ ช่องทาง เป็น ๔ ช่องทาง เพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับรถบรรทุกที่ไปบางปะอิน

– ก่อสร้างอาคารสำหรับพนักงานพร้อมที่จอดรถ อาคารสำหรับตำรวจและพนักงานกู้ภัย ห้องน้ำสาธารณะ และสะพานลอยคนเดินข้าม

โดยล่าสุดสามารถสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากแผนงานการก่อสร้าง ๖๘.๕๑% สามารถดำเนินการได้ ๗๔.๘๑ % ซึ่งเร็วกว่าแผน ๖.๓๐ %

งานเทคอนกรีต Barrier ราวสะพาน

งาน Base Course Sta.0+650

แชร์

Comments are closed.