กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็น ต้องปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ปิดบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวีนที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ – ๐๒.๐๐ น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและผู้ใช้ทางพิเศษโปรดระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณดังกล่า ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ บริษัทพีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) โทร. ๐๘๒-๙๐๓-๗๑๖๔

แชร์

Comments are closed.