กทพ. แจ้งปิดช่องทางการจราจรทางออก ๑, ๒ และ ๓ บริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กสะพานลอย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กสะพานลอย ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางการจราจรทางออก ๑, ๒ และ ๓ บริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
– ปิดการจราจรทางออก ๑ และ ๒ ตั้งแต่ เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถเบี่ยงไปใช้ทางออก ๓ และผู้ที่จะเดินทางไปบางปะอินกรุณาไปกลับรถที่ถนนบางนา-ตราด หน้าอาคารกุหลาบ กม.๕
– อาจมีการหยุดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางออก ๓ ระยะเวลาประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที ในช่วงเวลา ๐๑.๐๐ – ๐๑.๓๐ น.

ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้ง Barrier กั้นโดยรอบเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.