กทพ. แจ้งปิดช่องทางการจราจรด่านฯ บางแก้ว ๑ (ขาเข้า) ช่องทาง ๑ และ ๒ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ขาเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางการจราจรด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (ขาเข้า) ช่องทาง ๑ และ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้ง Barrier กั้นโดยรอบเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.