กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ

📢 กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงกายภาพรองรับระบบ M-Flow 🚧

​ 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้ง⛔ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อดำเนินงานปรับปรุงกายภาพรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บริเวณ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

​✅ กทพ. ได้ดำเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi – Lane Free Flow) หรือ M-Flow ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) โดย กทพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบดังกล่าวบนทางพิเศษในระยะที่ 1 จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ตามลำดับ จึงมีความจำเป็นจะต้อง ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 5 มีนาคม 2565 ดังนี้

1. ด่านสุขาภิบาล 5-1 ปิดช่องทางที่ 4, 5 และ 6 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 มกราคม 2565

​2. ด่านสุขาภิบาล 5-2 ปิดช่องทางที่ 2 และ 3 (ให้บริการเฉพาะช่องเงินสด) ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565

​3. ด่านจตุโชติ ปิดช่องทางที่ 6 และ 7 ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565

​4. ด่านจตุโชติ ปิดช่องทางที่ 5 และ 6 ตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2565

​5. ด่านจตุโชติ ปิดช่องทางที่ 4 และ 5 ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

📍​ทั้งนี้ กทพ.ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ไฟ

🚦สัญญาณจราจรวับวาบ🚨 และกรวยยาง⚠️🚧บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ซึ่ง กทพ. ต้อง🙏🏻ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

“M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.