กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 4 ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อปรับปรุง เป็นช่องทางลงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่จะลงบางนา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องทางที่ 4 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.6 (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องทางที่ 4 ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่จะเดินทางเข้าเชื่อมต่อระบบทางด่วนขั้นที่ 1 หรือเข้าเชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัชให้เปลี่ยนเป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับทางลงบางนา ซึ่งแต่เดิมมีจำนวนทางลงบางนาทั้งหมด 3 ช่องทาง โดยช่องทางที่ 1 และ 2 เป็นช่องทางสำหรับเงินสดและช่องที่ 3 เป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ช่องทางที่ 1-4 ก็จะเป็นช่องทางสำหรับทางลงบางนา ส่วนช่องทางที่ 5-14 จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่ต้องการเข้าเชื่อมต่อระบบทางด่วนขั้นที่ 1 เพื่อลงบางจาก และเข้าสู่ทางพิเศษฉลองรัช โดยช่องทางที่ 5 และ 6 จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass และล่าสุด กทพ. ได้ปรับช่องทางที่ 13 และ 14 ให้เป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass เพิ่มเติมอีก 2 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments are closed.