กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

* หมายเหตุ การปิดจราจรใช้เวลาดำเนินการ ๕ วัน ต่อ ๑ ช่องการจราจร และแต่ละด่านฯ จะปิดคราวละ ๑ ช่องทาง

 

ทั้งนี้ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ กทพ. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายสัญญาณต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 หรือตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.