กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 22.00-04.00 น.

📢 กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 22.00-04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ M-Flow 🚧

​ 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งปิด⛔ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1 เพื่อติดตั้งโครงป้ายคร่อมช่องจราจร (Overhead Gantry) งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะปิดช่องจราจรทุกช่องทางชั่วคราวต่อเนื่องไม่เกินครั้งละ 10 นาที เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ใช้ทางน้อยที่สุด

​📍 ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน⚠️ไฟสัญญาณจราจร วับวาบ🚨และกรวยยาง บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ซึ่ง กทพ. 🙏 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

“M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.