กทพ. แจ้งปิดช่อง Easy Pass ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ M-Pass หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป

กทพ. แจ้งปิดช่อง Easy Pass ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ M-Pass หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป

ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. กทพ. จะปิดช่อง Easy Pass เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ M-Pass หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ท่านที่ใช้ทางพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาใช้ช่องทางเงินสด กทพ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.