กทพ. แจ้งปิดปรับปรุง ช่องทางที่ ๓ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

กทพ. แจ้งปิดปรับปรุง ช่องทางที่ ๓ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอปิดปรับปรุงช่องทางที่ ๓ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.