กทพ. แจ้งปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ส่งผลให้ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) ผู้รับจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (CS Database) มีความจำเป็นจะต้องปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) เพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูล (Migrate) ของระบบฐานข้อมูลของโครงการจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (CS Database) เดิมของ กทพ. ไปยังระบบใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass และระบบการเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก ไม่สามารถเติมเงินได้ รวมทั้งข้อมูลการผ่านทางทุกสายทางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ไม่สามารถติดต่อกลับมายังระบบศูนย์กลางได้ ส่งผลให้ป้ายบอกยอดเงินคงเหลือแสดงค่าไม่ตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังสามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ตามปกติ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.