กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ซึ่งได้มีแผนงานยกติดตั้งโครงป้าย VMS โดยจะปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ชั่วคราว ในเส้นทางหลัก ขาออก กม.ทล. 2+200 ถึง กม.ทล. 4+500 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 – 24.00 น. และ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 00.00 – 02.00 น. บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก กม.ทล. 2+200 ถึง กม.ทล. 4+500 กม. จะปิดเบี่ยงถนนพระราม 2 ชั่วคราวเส้นทางหลัก ให้ใช้เส้นทางคู่ขนาน ระหว่างเวลา 22.00 น ของวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง เวลา 02.00 น.ของวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ ดังนั้น กทพ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906

Comments are closed.