กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนเพื่อเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

📢 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนเพื่อเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. 🚧

​ 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี จะเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณไหล่ทางตั้งแต่ กม. 11+656 (บริเวณจุดเชื่อมต่อกับสัญญาที่ 2) ถึง กม. 15+900 (บริเวณถนนสุขสวัสดิ์) ฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เป็นระยะเวลา 13 วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าระดับของงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 ให้มีความสอดคล้องกับค่าระดับของทางพิเศษและส่วนเชื่อมต่อกับสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4

​ ⚠️ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ทางพิเศษบริเวณดังกล่าว 🚧 โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.