กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 63 ใน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00-15.00 น. และ 21.00 – 04.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 มีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบางช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. มีแผนงานขนย้ายเหล็กโครงสร้าง เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและเศษวัสดุ พระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 6+000 (บริเวณโรงพยาบาลนครธน) โดยจะปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) และวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 – 04.00 น. และมีแผนงานเทคอนกรีตเสาเข็ม ขนย้ายเหล็กโครงสร้างและเศษวัสดุ พระราม 2 ช่วงกม.(ทล) 6+000 (บริเวณโรงพยาบาลนครธน) โดยจะปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก 2 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง)

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน  สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906

Comments are closed.