🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีบนทางพิเศษบูรพาวิถี

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีบนทางพิเศษบูรพาวิถี

       🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีบนทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 1-6 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

🎯วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ช่องทางออกที่ 3
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.9 ช่องทางออกที่ 3

🎯วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ บางบ่อ ทางออกที่ 1
🛣 ด่าน ฯ บางวัว ทางออกที่ 1

🎯วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ ชลบุรี ทางออก 9

🎯วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ทางออก 5
🛣 ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1 ทางออก 3

🎯วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 2 ทางออก 3
🛣 ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทางออก 2

📱 หากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.