กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางฉุกเฉิน ⚠️ บนสะพานพระราม 9 (ฝั่งขาออก) บริเวณเชิงสะพานจนถึงกลางสะพาน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

🚧 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางฉุกเฉิน ⚠️ บนสะพานพระราม 9 (ฝั่งขาออก) บริเวณเชิงสะพานจนถึงกลางสะพาน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

🚧 🛣 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางฉุกเฉินบนสะพานพระราม 9 (ฝั่งขาออก) บริเวณเชิงสะพานจนถึงกลางสะพาน เพื่อก่อสร้างคานรองรับพื้นสะพาน (cross head) โดยจะปิดเบี่ยงช่องจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ⛳️

➡️ หากมีข้อเสนอแนะ 📜 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ📱062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง ⭐️

💁‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.