กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ปิดบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ – ๐๒.๐๐ น.

– เบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ ๑ ช่องจราจร เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ
ระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๔.๐๐ น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและผู้ใช้ทางพิเศษโปรดระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) โทร. ๐๘๒-๙๐๓-๗๑๖๔

Comments are closed.