กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

🚩 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต

บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 1)

ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 2) และด่านฯ บางแก้ว 3 (ทางออก) 🚧

📌การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณช่องเก็บค่าผ่านของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 1) ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 2) และด่านฯ บางแก้ว 3 (ทางออก) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า)
ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

2. ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 1)
ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2564

3. ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 2)
ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษยาน 2564
ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 5 – 8 เมษายน 2564

4. ด่านฯ บางแก้ว 3 (ทางออก)
ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 1 – 5 เมษายน 2564
ปิดช่องทางที่ 5 วันที่ 20 – 24 เมษายน 2564
ปิดช่องทางที่ 6 วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2564

💁 ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
👷 กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน 🚧 สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ คุณ อนัน โทร. 087-973-8064 (ผู้ควบคุมงาน)

แชร์

Comments are closed.