กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565 และด่านจตุโชติ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 5 มีนาคม 2565

📢 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และด่านจตุโชติระหว่างวันที่ 24 มกราคม – วันที่ 5 มีนาคม 2565 🚧

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ตามโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ด่านสุขาภิบาล 5-2

ปิดช่อง Easy Pass ที่ช่อง 2 และ 3
✅ ให้บริการเฉพาะช่องเงินสดที่ช่อง 1 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2565

▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️

– ด่านจตุโชติ
ปิดช่องที่ 6 และ 7 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565
✅ ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2-5 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-4
ปิดช่องที่ 5 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2565
✅ ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-4-7
ปิดช่องที่ 4 และ 5 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565
✅ ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-6-7

​▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️

📍ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ และติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ 🚦ป้ายประชาสัมพันธ์ ⚠️ การเบี่ยงการจราจร🚧 พร้อมไฟวับวาบ🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

 🙏  กทพ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากประสบปัญหาในการให้บริการ หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง“

M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.