กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4-5-6 ด่านสุขาภิบาล 5-1 ทางพิเศษฉลองรัชในระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2565

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4-5-6 ด่านสุขาภิบาล 5-1 ทางพิเศษฉลองรัชในระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2565

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่อง 4-5-6 ด่านสุขาภิบาล 5-1 ทางพิเศษฉลองรัช ในระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ในการนี้ ผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่อง 1และช่อง 2 ผู้ใช้บริการด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่อง 3

​        ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ
ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบและขออภัยในความ
ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะได้ที่ 080-214-0751 หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

“M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”

Comments are closed.