กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

🚧 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถีระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 🚘

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 🚘 โดยมีรายละเอียดดังนี้

🔴 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ​ ทางออก 12
🛣 ด่าน ฯ บางปะกง 2​​ ทางออก 4

🔴 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางแก้ว ​​​ทางออก 4
🛣 ด่านฯ บางปะกง 1 ​​ทางออก 5

🔴 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางพลี 1 ​​ทางออก 4
🛣 ด่านฯ ชลบุรี ​​​ทางออก 7

🔴 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ​ ทางออก 10
🛣 ด่านฯ บางนา กม.9-2 ทางออก 1

🔴 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางแก้ว ​​​ทางออก 3
🛣 ด่านฯ บางปะกง 1 ​​ทางออก 3

🔴 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
🛣 ด่านฯ บางพลี 1 ​​ทางออก 3

🚩หากมีข้อร้องเรียน📜 แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร 📱081-4664415 คุณวิชชุกร เลิศไกร (ผู้ควบคุมงาน)

💁‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.