กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565

🚧 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจร ⚠️ เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 🚘

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2565 🚘

🎯 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ บางพลีน้อย ทางออก 2
🛣 ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทางออก 1
🛣 ด่าน ฯ บางพลี 2 ทางออก 1
🛣 ด่าน ฯ ชลบุรี ทางออก 8

🎯 วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ทางออก 14

🎯 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

🛣 ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 ทางออก 4

🎯 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
🛣 ด่านฯ เมืองใหม่บางพลี ทางออก 1
🛣 ด่านฯ บางวัว ทางออก 1
🛣 ด่านฯ ชลบุรี ทางออก 9

🎯 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
🛣 ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ทางออก 13
🛣 ด่านฯ บางนา กม.9-2 ทางออก 1

🎯 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

🛣 ด่านฯ บางพลี 1 ทางออก 2
🛣 ด่านฯ บางสมัคร ทางออก 1

📲 หากมี 📜 ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็น ⭐️ ประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 📞  EXAT Call Center 1543

💁‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.