กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.16+600 ขาเข้า ในคืนวันที่ 4 พ.ย. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 5 พ.ย. 2563 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 4 บนทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณ กม.16+600 ขาเข้า ทิศทางขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ต่อเนื่องเช้าวันพฤศจิกายนที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะมีการปิดจราจร ทุกช่องทางเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ในช่วงที่ดำเนินการยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง ซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ทางลงเมืองใหม่ลงสู่ถนนเทพรัตน์เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณการปิดจราจรดังกล่าวได้

​ทั้งนี้ จะมีการปิดจราจรเพียง 5 นาที ในช่วงยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ 080-2284443 คุณศักดิ์ชาย กลิ่นจำปา (ผู้ดูแลโครงการ)

Comments are closed.