กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรด่านฯ บางขุนเทียน ๒ ขาออก ๓ ช่องทางที่ ๒ รวมถึงถนนพระรามที่ ๒ ก่อนเข้าด่านฯ เพื่อซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท อะบัฟ เน็ต จำกัด จะดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบนถนนพระรามที่ ๒ ก่อนเข้าด่านบางขุนเทียน ๒ ขาออก ๓ รวมถึงบริเวณช่องทางที่ ๒ ของด่านดังกล่าว ตามโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษและหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางด่านฯ บางขุนเทียนของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.