กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายบอกทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษตามโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางแก้ว จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจร บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๕๐๐ เมตรก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒

– วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๓๐๐ เมตรก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒

– วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๔.๐๐น. จะทำการเบี่ยงการจราจรบริเวณก่อนถึงทางออก ๒ มุ่งหน้าไป ถนนบางนา-ตราด

โดยในปัจจุบันโครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนา ภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางแก้ว มีความก้าวหน้างานก่อสร้างจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แผนงาน ๗๖.๑๒๔% ผลงาน ๘๒.๐๐๒ % ซึ่งเร็วกว่าแผน ๕.๘๗๘ %

ทั้งนี้อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดย กทพ. จะได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.