กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรและปิดด่านฯ บางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และคานขวางรูปตัว I (I Girder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจร และ ปิดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และคานขวางรูปตัว I (I Girder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ในช่อง Easy Pass ทางด้านขวาของด่านฯ บางซื่อจำนวน ๑ ช่อง ซึ่งจะทำให้ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษลดลงจากเดิม ๓ ช่อง เหลือ ๒ ช่อง (ช่องเก็บเงินสด ๑ ช่อง และช่อง Easy Pass ๑ ช่อง) ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยจะสามารถคืนผิวจราจรได้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้การเบี่ยงการจราจรดังกล่าวอาจทำให้มีรถติดบริเวณหน้าด่านฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ที่ช่องผ่านทางของด่านฯ บางซื่อในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้จะดำเนินการยกติดตั้งคานรูปตัว I (I Girder) จึงมีความจำเป็นต้องปิดด่านฯ บางซื่อ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น. รวมระยะเวลา ๕ วัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยมีข้อความบอกการเบี่ยงการจราจรและการปิดด่านฯ บางซื่อ เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนเส้นทางหรือเลี่ยงไปใช้บริการในด่านฯ ถัดไป

 

 

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้หากผู้ใช้ทางพิเศษมีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ให้เปลี่ยนเส้นทางหรือเลี่ยงไปใช้บริการในด่านฯ ถัดไป อย่างไรก็ตามหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร ๐๒-๔๓๒-๒๐๒๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

Comments are closed.