กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ได้ดำเนินการเข้าสำรวจบันทึกค่าระดับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 จึงมีความจำเป็นจะต้องทำการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขสวัสดิ์ และช่วงบริเวณสะพานพระราม 9 (ฝั่งราษฎร์บูรณะ) ช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ทางพิเศษบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.