กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด บริเวณ ก.ม. ๘ ต่างระดับวัดสลุต ในโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานขาเข้าในคืนวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ช่องทางหลักขาเข้าและขาออกในคืนวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม และช่องทางคู่ขนานขาออกในคืนวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ของของวันถัดไป ทั้งนี้จะมีการวางกรวยจราจรกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร. ๐๘๕- ๑๕๒-๔๗๒๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.