กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) บริเวณ กม. 8 ต่างระดับวัดสลุด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด งานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม. 8 ช่องทางคู่ขนานขาออก ในคืนวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้จะมีการกั้นกรวยจราจรเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟสัญญานต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทาการเบี่ยงจราจรดังกล่าว

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่นายมนเอก เด่นดวง วิศกร ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 5152 4726 หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.