กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ในคืนวันที่ ๑๘, ๑๙ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วน Segment คร่อมทางพิเศษศรีรัช บริเวณ P725 – P726 หรือบริเวณ (ห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาเข้า) ประมาณ ๑ กิโลเมตร) ในวันที่ ๑๘, ๑๙ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรหรือหยุดการจราจรชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

ทั้งนี้ รฟท. ได้ติดตั้งตาข่ายนิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างรอยต่อของ Segment และช่องทางเดิน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายเตือนและป้ายจราจรก่อนถึงงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ระยะ ๑.๕ กิโลเมตร และติดตั้งเป็นระยะไปจนถึงจุดสิ้นสุดเขตก่อสร้าง นอกจากนี้จะติดตั้งป้ายจำกัดความสูงเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

กทพ. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวสังเกตสัญญาณไฟ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการฯ โทร ๐๒-๑๕๙-๘๔๔๐-๔๓ หรือ www.bangsue-rangsitredline.com และสามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานไดที่ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของโครงการฯ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.