กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ และ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตั้งไฟส่องป้ายบอกทาง

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ และ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตั้งไฟส่องป้ายบอกทาง

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งไฟส่องป้ายบอกทางบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการปิดช่องจราจร ๒ ช่อง บริเวณ กม.๒ และ กม.๑ ขาเข้า

– วันเสาร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๒ ช่อง บริเวณ กม.๐+๕๐๐ และ กม.๐+๑๙๒ ขาเข้า

– วันที่จันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๒ ช่อง บริเวณ กม.๐+๐๗๓.๕๐ และ กม.๐+๓๒๕.๐๐ ขาเข้า

– วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๒ ช่อง บริเวณ กม.๐+๕๒๐.๐๐๐ และ บริเวณ กม.๐+๖๕๐.๐๐๐ ขาเข้า

– วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. จะทำการเบี่ยงการจราจร ๒ ช่อง บริเวณ กม.๐+๕๒๕.๐๔๓ และ กม.๐+๒๗๕.๐๐๐ ขาเข้า

 

ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดย กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร พร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.exat.co.th

แชร์

Comments are closed.